Udredning af autisme

Autisme er en neurobiologisk forstyrrelse i hjernen. Mennesker med autisme oplever og opfatter verden anderledes end mennesker uden autisme, hvilket kan give udfordringer på forskellige områder.

Overordnet set er der 3 kerneområder på hvilke en person med autisme kan være udfordret:

  • Kommunikation
  • Social interaktion
  • Adfærd

Mennesker med autisme føler det ofte svært at indgå i socialt samspil – det er måske svært at small-talke og man vil hellere tale om konkrete emner med faktuelt indhold. Det kan være vanskeligt at opretholde en samtale med mennesker som man måske ikke kender så godt og generelt en udfordring at indlede og afslutte samtaler. Desuden kan mennesker med autistiske træk have besvær med at aflæse og tolke kropssprog og mimik hos andre mennesker. Mennesker med autisme kan have svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre og finde egen rolle i samvær med andre.

Måske har man mere lyst til at være for sig selv og trække sig tilbage i eget selskab. Det kan også være at man har lyst til det sociale samvær men at det bliver så udfordrende, at man bliver alt for udmattet heraf.

Mange mennesker med autisme har særlige og intense interesseområder, måske interesser som fylder en stor del af fritiden. Det kan ofte være sådan, at man er glad for rutiner og faste rammer i hverdagen, og måske har man også egentlige ritualer. Mange mennesker med autisme tåler ikke så godt forandringer og kan være noget ufleksible.

Endelig kan mennesker med autisme have ledsagende vanskeligheder som eksempelvis vredesudbrud, angst, depression, tendens til selvskade og generel overfølsomhed over for sanseindtryk.

Mennesker med autisme har også ofte ledsagende vanskeligheder mht. eksekutive funktioner, dvs. hjernens styrefunktioner. Disse sørger for at man kan være struktureret, styre sine følelser, planlægge og organisere sin tid og sine gøremål, gå i gang med aktiviteter og arbejde målrettet samt afstemme sig omverdenens forventninger og krav. Disse kan vise sig både i forbindelse med udvikling af sociale kompetencer men også i forbindelse med faglig indlæring. Læderede eksekutive funktioner kan være et problem ved både autisme og ADHD.

Udredning af autisme hos børn, unge og voksne

Hvis der er mistanke om autistiske træk hos et barn, en ung eller en ung voksen vil vi hos Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri kunne tilbyde en udredning herfor. Autisme kan ses i mange grader, og nogle mennesker kan have karaktertræk i autistisk retning uden at dette er til større gene. Andre har autisme i svær grad og er meget hæmmede heraf i hverdagen. I så tilfælde er det vigtigt, at dette bliver afklaret, så man selv kan opnå den rette forståelse herfor, ligesom omgivelserne bedre vil være i stand til at forstå en. Det vil så også være muligt at iværksætte relevante støttetiltag, som måske kan lette hverdagen.

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os