Behandling af ADHD hos børn og voksne

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det danske begreb herfor er forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed.
ADHD skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer og der kan i visse områder være øget aktivitet hhv. nedsat aktivitet i forhold til mennesker, som ikke har ADHD. Tilstanden kan manifestere sig forskelligt hos det enkelte menneske ligesom den kan ses i forskellig grad.

Overordnet er der 3 kerneområder, hvor forstyrrelsen kan komme til udtryk:

  • Uopmærksomhed: Man kan have manglende eller nedsat evne til at koncentrere sig og holde fokus.
  • Hyperaktivitet: Man kan være enten overaktiv eller underaktiv.
  • Impulsivitet: Man agerer uden tilstrækkelig omtanke i sprog eller handling.

Der findes 3 typer af ADHD – Behandling af ADHD

  • Uopmærksom type
  • Hyperaktiv/impulsiv type
  • Blandet type

Nogle mennesker med ADHD er mest overaktive og impulsive, dvs. de har fuld fart på og ikke altid får tænkt over konsekvenserne af egne handlinger. Hyperaktiviteten kan også optræde inde i hovedet som tankemylder, indre uro eller rastløshed. Andre kan være mere generet af at have meget lidt energi og svært ved at holde opmærksomheden og fokus på almindelige gøremål.

Ubehandlet ADHD kan, hvis den forekommer i betydende grad, give rigtig mange udfordringer. Det er vigtigt at vide om en ADHD-tilstand er til stede, fordi man så i meget høj grad kan sætte ind med pædagogiske redskaber og relevante tiltag. Nogle gange er det nødvendigt at instituere medicinsk behandling af ADHD.

Mennesker med ADHD har ofte ledsagende vanskeligheder mht. eksekutive funktioner, dvs. hjernens styrefunktioner. Disse sørger for at man kan være struktureret, styre sine følelser, planlægge og organisere sin tid og sine gøremål, gå i gang med aktiviteter og arbejde målrettet samt afstemme sig omverdenens forventninger og krav. Disse kan vise sig både i forbindelse med udvikling af sociale kompetencer men også i forbindelse med faglig indlæring. Læderede eksekutive funktioner kan være et problem ved både ADHD og autisme.

Behandling af ADHD børn

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os