Depression

Depression er en lidelse, som er almindelig og meget udbredt.

Depression kan ramme alle mennesker i stort set alle aldre. Depression kan udvikles som en følge af belastning eller opstå uden nogen kendt årsag. I nogle familier er der en arveligt betinget tendens til at få depression.

Der findes flere forskellige typer af depression. Almindelige depressionssymptomer kan være nedtrykthed, manglende lyst til noget, social tilbagetrækning, ligegyldighedsfølelse, skyldfølelse, selvbebrejdelser, uoverkommelighedsfølelse m.v. Ofte kan et menneske , som har en depression, have dårlig søvn og nedsat appetit. Det er måske svært at overkomme almindelige daglige gøremål og passe studie eller arbejde.I svære tilfælde kan mennesker med depression være så forpinte, at de kan have tanker om, at livet ikke er værd at leve mere.

Depression kan behandles med samtaleterapi alene såfremt der er tale om depression i let til moderat grad. Det vil altid være afgørende at pågående belastning identificeres og minimeres. Hvis der er tale om moderat til svær depression, som ikke umiddelbart lader sig behandle ved samtaler, kan man supplere med medicinsk behandling.

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os