OCD

OCD kommer af det engelske begreb Obsessive Compulsive Disorder.

OCD er en hyppig lidelse og optræder hos mennesker i alle aldre. OCD kan ofte opstå efter belastning eller ændring i livsvilkår. Fysisk sygdom kan i nogle tilfælde fremprovokere OCD.

Personer , som har OCD oplever at have tvangstanker og tvangshandlinger. Det er ubehagelige tanker, som ikke umiddelbart kan ignoreres, ikke nødvendigvis giver mening og som ofte medfører at personen føler sig nødsaget til at foretage tvangshandlinger. Der er altid ubehag forbundet hermed og der kan evt. også samtidig være depressionssymptomer.

Hos mindre børn kan det nogle gange være svært at få identificeret tvangstankerne. Hos nogle mennesker kan der være en stærk følelse af at noget skal være på en bestemt måde, igen uden at man har en særlig tvangstanke herom – men stadig således at dette medfører ubehag.

Der er mange forskellige former for tvangstanker og tvangshandlinger, ligesom OCD kan ses i forskellige sværhedsgrad. Ved de sværeste former for OCD kan personen, som har lidelsen, få en meget forringet livskvalitet og symptomerne fylder meget dagen igennem.

OCD kan behandles og de fleste mennesker kan opnå symptomlindring, om ikke fuld helbredelse. OCD behandles med terapi og i svære tilfælde kan det være nødvendigt at kombinere terapi med medicinsk behandling.

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os