Økonomi

Priser

Prisen for en konsultation i klinikken er individuel og afhænger af hvilken type konsultation der aftales. Du er altid velkommen til at kontakte os enten telefonisk eller pr. mail for yderligere information.
Ved privat betaling vil faktura blive tilsendt efter konsultationen.
Ved konsultation via sundhedsforsikring sendes faktura direkte til forsikringsselskabet.

Afbud samt udeblivelse uden afbud dækkes ikke af evt. forsikring og faktureres privat.
Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 10.00 dagen før den aftalte tid, evt. kan besked lægges på telefonsvareren. Senere afbud eller udeblivelser bliver faktureret med 500 kr. pr. aftalt time.

Tilskud til behandling

Ovennævnte er de for klinikken gældende priser, med mindre der foreligger en særlig samarbejdsaftale.
Vi henleder opmærksomheden på, at overgang til sygesikringsgruppe 2 iht. sygesikringsloven kan ud­løse delvist tilskud til undersøgelse og behandling i klinikken. For at få tilskud kræves det, at barnet eller den unge bliver overflyttet til gruppe 2 senest 2 uger før 1. samtale. Familien betaler til klinikken og kan derefter få tilskud til behandlingen refunderet ved henvendelse til Borgerservice i hjemkommune.
Overflytning til ny sygesikringsgruppe kan ske ved henvendelse i Borgerservice i hjemkomme eller på www.borger.dk

Bekendtgørelse af sundhedsloven fra 2014, Kapitel 14 §64 beskriver:
Stk. 2. Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, yder regionsrådet tilskud til behandling hos praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1.

Klik her for at se hele bekendtgørelsen af sundhedsloven

Klik her for at se listen over de beløb, der kan refunderes fra regionsrådet

Alt arbejde i klinikken udført af psykiater eller psykolog, fx gennemgang af sagsmateriale, konference med samarbejdspartnere pr. telefon eller på møde, faktureres iht. ovenstående.

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os