Vi tilbyder

Hos Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri er vi et team af specialuddannede børnepsykiatere og psykologer med specialuddannelse i psykiatri og/eller særlig erfaring mht. neuropsykiatriske forstyrrelser. Vi både udreder og behandler neuropsykiatriske tilstande og vanskeligheder som ledsager disse.

Således foretager vi både udredning og behandling af ADHD, autisme, depression, angst og OCD.
Alle forløb indledes med en forsamtale, hvorunder den aktuelle problemstilling drøftes og psykiater eller psykolog vil i fællesskab med den enkelte klient og hvis relevant i samråd med familien tage stilling til den bedst mulige plan for behandling og/eller udredning.

I nogle tilfælde vil det være det mest rigtige at opstarte et behandlingsforløb hos psykolog eller psykiater. Andre gange vil der skulle foretages en egentlig udredning mhp. at få en nærmere forklaring på særlige udfordringer i hverdagen.

Hvis man foretager en udredning vil man ofte stille en diagnose. En sådan kan være nødvendig for at få den rigtige hjælp og støtte.

Det er meget vigtigt at både barnet, den unge eller den voksne selv har indblik i og forstår egen situation og problemstilling, således at de udfordringer denne medfører, kan mindskes så meget som muligt. En udredning vil altid foregå i samarbejde med familien og således vil alle trin heri blive planlagt og gennemgået, således at et forløb kan tilrettelægges bedst muligt.
Såfremt der stilles en diagnose vil der blive udfærdiget erklæring, som kan bruges i forbindelse med støttebehov videre frem.

Det er altid muligt at veksle og kombinere forløb hos psykolog hhv. psykiater alt efter, hvad der skønnes bedst for den enkelte person.

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det danske begreb herfor er forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (ADHD).

Læs mere >>

Angst

Angst dækker over et bredt spektrum fra lettere angstsymptomer til egentlige angst lidelser. Angst kan således antage mange former og ses i forskellige grader. Angst er ofte en meget pinefuld tilstand.

Læs mere >>

Depression

Depression er en lidelse, som er almindelig og meget udbredt.
Depression kan ramme alle mennesker i stort set alle aldre. Depression kan udvikles som en følge af belastning eller opstå uden nogen kendt årsag.

Læs mere >>

OCD

OCD kommer af det engelske begreb Obsessive Compulsive Disorder.
OCD er en hyppig lidelse og optræder hos mennesker i alle aldre. OCD kan ofte opstå efter belastning eller ændring i livsvilkår.

Læs mere >>

Autisme

Autisme er en neurobiologisk forstyrrelse i hjernen. Dvs. at mennesker med autisme har en hjerne, som opfatter omverdenen anderledes og også reagerer anderledes herpå end mennesker uden autisme gør.

Læs mere >>

For yderligere oplysninger kontakt venligst klinikken.

×

Menu

Skriv til os

Kontakt os for mere info her


Find os